Veres Zoltán [ARTidas]

+3630 395 03 97 / artidas@artidas.hu

HUN DE IT ENG

linkedin facebook Google+ Twitter YouTube


PHP - Utasításkészlet

Hogyan értelmezzem?

  • A függvény neve előtti változó típus határozza meg a visszatérési érték típusát: int print(string $argumentum)
  • A függvény neve utáni zárójelben vannak felsorolva és vesszövel elválasztva a megadható argumentumok és azok elvárt típusai: int print(string $argumentum)
  • A függvény neve utáni zárójeles részben, szögletes zárójellel vannak felsorolva a szabadon megadható argumentumok és azok elvárt típusai: void echo(string $arg1 [, string $arg2...])

Amikre szükségünk lesz:

void echo(string $arg1 [, string $arg2...])
Kiirat egy szöveget

Mivel nem egy igazi függvény (hanem nyelvi konstrukció), a zárójeleket akár el is hagyhatjuk. Ellentétben a print() függvénnyel, nincs visszatérési értéke és több argumentumot is fogad. Több argumentum esetén a zárójelet el kell hagyni. Nem számottevően, de gyorsabb, mint a print.


int print(string $arg)
Kiirat egy szöveget

Mivel nem egy igazi függvény (hanem nyelvi konstrukció), a zárójeleket akár el is hagyhatjuk. Mindig 1 -es visszatérési értéket ad. Egy argumentumot fogad el.


int phpinfo(void)
Kiiratja a web server elérhető információit

Kiiratja a PHP konfigurációkat, kiterjesztéseket, verziószámokat a web-serveren, emellett a web server állapot és környezeti (operációs rendszer, elérési utak) információiról is tájékoztat minket. Egyben a leglényegesebb php.ini fájlban tárolt beállításokat és HTTP fejléceket (header).